Specijalni Auto Servis SAS
Kruševački put bb
Brus, Srbija

logo sas

 

 

KANALSKA TERETNA DIZALICA – PHD 600/14t N

Dizalica je namenjena servisnim radionicama i tehničkim pregledima za podizanje motornih vozila na kanalu težine do 14 t.

Brzo podizanje klipa do tereta vrši se automatski pneumatskim putem. Uvlačenje klipa bez tereta vrši se takođe automatski pneumatskim putem. Podizanje tereta vrši se automatski pneumatskim putem.

NA KVALITET PROIZVODA PROIZVOĐAČ DAJE STANDARDNU GARANCIJU OD 1 GODINE UZ MOGUĆNOST PRODUŽENJA GARANTNOG ROKA DO 5 GODINA POD USLOVOM OVABEZNOG GODIŠNJEG SERVISIRANJA UREĐAJA!

Tehničke karakteristike

 

Tip dizalice

PHD 600/14 t

Nosivost

14 t

Broj stepeni

1

Hod klipa

600 mm

Ukupna visina dizanja

600 mm

Pritisak vazduha

8 - 10 bara

Sadržaj ulja (Hidrol 22)

3,2 l

Širina kanala

750 -950 mm

Težina agregata

80 kg

Ukupna težina dizalice

182 kg

 

Kanalska dizalica PHD 600 14t N 1
Kanalska dizalica PHD 600 14t N 2
Kanalska dizalica PHD 600 14t N 3
Kanalska dizalica PHD 600 14t N 4
Kanalska dizalica PHD 600 14t N 5