Specijalni Auto Servis SAS
Kruševački put bb
Brus, Srbija

logo sas

 

 

KANALSKA TERETNA DIZALICA – PHD 800/14t

Dizalica je namenjena servisnim radionicama za podizanje motornih vozila na kanalu težine 14 t. Dizalica je specijalno opremljena za izvođenje radova, na teretnim motornim vozilima, kao što su:

  • demontaža i montaža menjača
  • demontaža i montaža diferencijala i 
  • demontaža i montaža osovina i gibnjeva

Uređaj na sebi ima dodatnu platformu za prihvatanje menjača koja ima mogućnost podizanja motornim i ručnim pogonom za precizno podešavanje:

  • visine gore/dole
  • rotacije levo/desno i
  • podešavanja nagiba do 100  

Brzo podizanje klipa do tereta i samo podizanje tereta vrši se automatski pneumatskim putem.Uvlačenje klipa bez tereta vrši se takođe automatski pneumatskim putem. 

NA KVALITET PROIZVODA PROIZVOĐAČ DAJE STANDARDNU GARANCIJU OD 1 GODINE UZ MOGUĆNOST PRODUŽENJA GARANTNOG ROKA DO 5 GODINA POD USLOVOM OVABEZNOG GODIŠNJEG SERVISIRANJA UREĐAJA!

Tehničke karakteristike

 

Tip dizalice

PHD 800/14 t

Nosivost

14 t

Broj stepeni

1

Hod klipa

800 mm

Ukupna visina dizanja

800 mm

Pritisak vazduha

8 - 10 bara

Sadržaj ulja (Hidrol 22)

4,5 l

Širina kanala

750 - 1000 mm

Težina agregata

125 kg

Ukupna težina dizalice

240 kg

 

Slike proizvoda su sa Sajma Automobila u Beogradu 2014. godine.

kanalske dizalice phd 800 14t 2
kanalske dizalice phd 800 14t 3
kanalske dizalice phd 800 14t 5
kanalske dizalice phd 800 14t 6
kanalska dizalica phd 800 14t