Specijalni Auto Servis SAS
Kruševački put bb
Brus, Srbija

logo sas

 

 

KANALSKA TERETNA DIZALICA – PHD 120/60 R 12t

Dizalica je namenjena servisnim radionicama i tehničkim pregledima za podizanje motornih vozila na kanalu težine do 12 t.

Brzo podizanje klipa do tereta vrši se automatski pneumatskim putem. Uvlačenje klipa bez tereta vrši se takođe automatski pneumatskim putem. Podizanje tereta vrši se mehaničkim putem (ručno).

NA KVALITET PROIZVODA PROIZVOĐAČ DAJE STANDARDNU GARANCIJU OD 1GODINE UZ MOGUĆNOST PRODUŽENJA GARANTNOG ROKA DO 5 GODINA POD USLOVOM OVABEZNOG GODIŠNJEG SERVISIRANJA UREĐAJA!

Tehničke karakteristike

 

Tip dizalice

PHD 120/60

Nosivost

12/6 t

Broj stepeni

2

Hod klipa

300 + 300 mm

Ukupna visina dizanja

600 mm

Pritisak vazduha

6 -10 bar

Sadržaj ulja (Hidrol 22)

3 l

Širina kanala

750 - 950 mm

Težina

165 kg

 

phd 120 60 r 3
phd 120 60 r 1
phd 120 60 r 2

 

Preuzmite uputstvo