Tehnička dokumentacija


 KANALSKA TERETNA DIZALICA – PHD 120/60 A

Tehnički opis i upustvo za PHD 120/60 dizalice.

 

 

 phd 120 60 a 4

 KANALSKA TERETNA DIZALICA – PHD 120/60 R

Tehnički opis i upustvo za PHD 120/60 dizalice.

 phd 120 60 r 1

 KANALSKA PNEUMATSKA DIZALICA KPD H-420

Tehnički podaci
 h 420 2